Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Martine van der Horn en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruikmaakt van de informatie en/of diensten van Martine van der Horn geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Martine van der Horn, KvK 77741250.
Opdrachtnemer: Martine van der Horn, eigenaresse van Martine van der Horn, gecertificeerd Biodynamisch therapeut.
Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Martine van der Horn inroepen en/of van haar website gebruikmaken.

Aansprakelijkheid

Martine van der Horn streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is Martine van der Horn nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Martine van der Horn. Verantwoordelijkheid: Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Martine van der Horn gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Privacy

Martine van der Horn verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij Martine van der Horn daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Martine van der Horn vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Martine van der Horn worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Martine van der Horn. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar mail@martinevanderhorn.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijflink die op uitingen meegestuurd wordt, is ook mogelijk.

Annulering afspraken

Wanneer een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door opdrachtgever, dan wordt deze 100% in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Martine van der Horn behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Martine van der Horn haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen veertien dagen voldaan te worden via een bankafschrijving of kunnen ter plekke via de app Tikkie afgerekend worden. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig het gehele bedrag zijn of in maandelijkse termijnen die volgens afspraak afgeschreven worden.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over de algemene voorwaarden? Je kunt mailen naar: mail@martinevanderhorn.nl

Martine van der Horn behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.